Gebyrer for utenbygdsboende

Gebyrer for utenbygdsboende

Gebyrer for utenbygdsboende justeres opp med 1,6 % fra 2017 til 2018.

Dette gir følgende satser fra 01.01.2017:
Vigsel:                  kr   2.078,-
Begravelse:           kr  2.078,-
Bisettelse:             kr  1.629,-
Urnenedsetting:     kr  449,-
Alle priser er inkl. mva.
Satsene for begravelse og urnenedsetting inkluderer åpning av grav.
   


Del denne artikkel på e-post