Gudstjenester 2017

1. januar – Nyttårsdag og Jesu navnedag.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl.12.00. Nattverd. Mulighet for dåp. v/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland. Ofring til menighetsarbeidet i Snåsa.

8. januar – Kristi åpenbaringssøndag
Vi synger ut jula i Snåsa kirke kl. 19.00. Sang og musikkaften som avsluttes med bønn og velsignelse. v/Snåsa kirkes musikkutvalg og Snåsa menighetsråd. Kaffeservering v/menighetsrådet

15. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden.
Gudstjeneste hos Kjellfrid og Sylfest Langleite på Hammer kl.11.00.
v/Sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland. Kaffeservering v/vertsfolket.

22. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Mulighet for dåp. V/sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

29. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

5. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

12. februar – Såmannssøndag
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Mulighet for dåp. V/ sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

19. februar – 2. søndag i fastetiden.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. V/sogneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

26. februar – Fastelavenssøndag
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

5. mars - 1. søndag i fastetiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Mulighet for dåp. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

12. mars – 2. søndag i fastetiden.
Tommasmesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. V/ sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

19. mars – 3. søndag i fastetiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

26. mars – Maria buskapsdag
Fjellgårdsgudstjeneste på Gjefsjøen kl. 12.00. V/sokneprest Ole Vinther.

2. april – 4. søndag i fastetiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 12.00. Nattverd. Mulighet for dåp. V/ sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

9. april – Palmesøndag.
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

13. april – Skjærtorsdag.
Kveldsmat i Soknestuggu kl. 19.00. Etter kveldsmaten går vi til kirka til skjærtorsdagsmesse. Nattverd. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

14. april – Langfredag
Langfredagsgudstjeneste i Snåsa kirke kl.11.00. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

16. april – Påskedag
Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl.11.00. Nattverd. Mulighet for dåp.  V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

23. april - 2. søndag i påsketiden.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

30.4 – 3. søndag i påsketiden
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

1. mai - Off. høytidsdag.
Gudstjeneste på Sandmoen kl.12.00. Kaffe. V/sokneprest Ole Vinther. Musikk v/ Magne Emberland.

7. mai -3. søndag i påsketiden.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene i Snåsa kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp. Nattverd. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.


14. mai – 5. søndag i påsketiden
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

17. mai – Grunnlovsdag.
Festgudstjeneste i Snåsa kirke kl.10.00. V/ sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

21. mai – 6. søndag i påsketiden
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

25. mai - Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd. V/ sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

28. mai – Søndag før pinse
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Mulighet for dåp. V/ sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

4. juni – Pinsedag.
Konfirmasjonsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Ofring til menighetsarbeidet i Snåsa. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.  

5.juni 2. pinsedag.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

11. juni – Treenighetssøndag.
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

18.6 – 2. søndag i treenighetstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Mulighet for dåp. Gullkonfirmantene medvirker. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

25. juni – 3. søndag i treenighetstiden.
Setergudstjeneste…….. kl. 12.00. Seterkost. V/sokneprest Ole Vinther. Musikk v/ Magne Emberland.

2. juli – 4. søndag i treenigheten.
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

9. juli – 5. søndag i treenighetstiden.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd .Mulighet for dåp. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

16. juli – 6. søndag i treenighetstiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

23. juli – 7. søndag i treenighetstiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

30. juli – Olsok og 8. søndag i treenighetstiden.
Friluftsgudstjeneste ved Megard kirkested kl. 12.00. Mulighet for dåp. Ofring til Megardsnemndas arbeid. Kirkekaffe v/Vestbygda Sanitet. Musikk v/ Magne Emberland.

6. august – 9. søndag i treenighetstiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

13. august – 10. søndag i treenighetstiden
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Mulighet for dåp. V/ sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

20. august – 11. søndag i treenighetstiden.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp. Presentasjon av neste års konfirmanter. Kirkekaffe. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

27. august – 12. søndag i treenighetstiden.
Friluftsgudstjeneste på Hatlingseteren kl. 12.00. Nattverd. Kristuskrans-messe laget sammen med konfirmantene som har vært der på leir. V/sokneprest Ole Vinther.

1. september – fredag kveld.
Pilgrimssvandring fra Buvollan til Megard. Bli med på en stemningsfull pilegrimsvandring. Start kl. 20.00 på Buvollan. Avsluttes med en kort kveldsmesse på Megard etterfulgt av mat og kaffe ved bålet. Nattverd. V/Snåsa kirkes gudstjenesteutvalg, Megardsnemnda og sokneprest Ole Vinther.

3. september – 13. søndag i treenighetstiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

10. september – Vingårdssøndag og 14. søndag i treenighetstiden.
Familiegudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Mulighet for dåp. Utdeling av "Barnas kirkebok" til 4-åringene. Ofring til Trosopplæringa i Snåsa. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

17. september – 15. søndag i treenighetstiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

24. september - 16. søndag i treenigheten.
Sørsamisk gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Dåp. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

1. oktober – 20. søndag i treenighetstiden.
Høsttakkefest i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Mulighet for dåp. Tema: "Skaperverket er ikke til salgs". Utdeling av Mijjen gærhkoegærja til alle 7-åringer.  Snåsa Bygdekvinnelag pynter og ordner kirkekaffe. V/ sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland. Barnekoret deltar.

8. oktober – 18. søndag i treenighetstiden.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

15. oktober – 19. søndag i treenighetstiden.
Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd. V/vikarprest Per Jostein Johansen. Organist Magne Emberland.

22. oktober - 20. søndag i treenighetstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ofring i forbindelse med TV-aksjonen 2017. Konfirmantene deltar. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

29. oktober – Bots og bønnedag.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. V/ sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

4. november - Allehelgensaften - lørdag kveld.
Allehelgensmesse i Snåsa kirke kl. 19.00. Nattverd. Kirkekaffe. Vi minnes og tenner lys for dem som døde siste året. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

5. november – Allehelgensdag.
Ingen gudstjeneste i Snåsa.


12. november – 23. søndag i treenighetstiden.
Gospelmesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Mulighet for dåp. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

19. november – 24. søndag i treenighetstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00 Nattverd. Mulighet for dåp. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland

26. november – Domssøndag/Kristi kongedag
Ingen gudstjeneste i Snåsa.

1. desember – fredag kveld.
Lysmesse i Snåsa kirke kl. 19.30. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland

3. desember – 1. søndag i advent.
Ingen gudstjeneste i Snåsa

10. desember – 2. søndag i advent.
Grendegudstjeneste på Bergkollen kl. 13.00. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.  Kirkekaffe og grautsalg v/Snåsa UL.

17. desember – 3. søndag i advent.
Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd. v/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

24. desember – Julaften/ 1. søndag i advent.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 16.30. Vi går rundt juletreet mens jula ringes inn. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

25. desember – Juledag.
Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 12.00. Nattverd. Mulighet for dåp. Ofring til Kirkens Nødhjelp. V/sokneprest Ole Vinther. Organist Magne Emberland.

26. desember – 2. juledag
Ingen gudstjeneste i Snåsa

27. desember – Romjulssøndag.
Ingen gudstjeneste i Snåsa