Gudstjenester 2017

Desember 2017

18. desember – 4. søndag i advent.
Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd. v/sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

24. desember – Julaften.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 16.30. Vi går rundt juletreet mens jula ringes inn. V/sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

25. desember – Juledag.
Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 12.00. Nattverd. Ofring til Kirkens Nødhjelp. V/sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

Gudstjenester i Snåsa 2018

1. januar – Nyttårsdag og Jesu navnedag.
Nyttårsgudstjeneste i Snåsa kirke kl.12.00. Nattverd. Ev. dåp v/sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland. Ofring til menighetsarbeidet i Snåsa.

7. januar – Kristi åpenbaringssøndag
Vi synger ut jula i Snåsa kirke kl. 19.00. Sang og musikkaften som avsluttes med andakt. v/Snåsa kirkes musikkutvalg og Snåsa menighetsråd. Kaffeservering v/menighetsrådet

21. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden.
Gudstjeneste hos Kjellfrid og Sylfest Langleite på Hammer kl.11.00.
v/Sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland. Kaffeservering v/vertsfolket.

28. januar – Såmannssøndag
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp V/sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

6. februar – Samefolkets dag – tirsdag
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 19.00. V/sogneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

25. februar – 2. søndag i fastetiden
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Ev. dåp V/sogneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

4. mars - 3. søndag i fastetiden.
Filmgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 19.00. Nattverd. V/sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland. Kirkekaffe.

9. mars – Fredag kveld
Tårnagentgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 19.00. V/ sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

11. mars - 4. søndag i fastetiden.
Fjellgårdsgudstjeneste på Gjefsjøen kl. 12.00. V/sokneprest Ole Vinther. Kaffesalg.

18. mars – Maria Budskapsdag
Avskjedsgudstjeneste for Ole Vinther i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd.  V/sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland. Kirkekaffe.

29. mars – Skjærtorsdag.
Kveldsmat i Soknestuggu kl. 19.00. Etter kveldsmaten går vi til kirka til skjærtorsdagsmesse. Nattverd. V/paktikant Jonas Dahlberg  og organist Magne Emberland.

30. mars – Langfredag
Langfredagsgudstjeneste i Snåsa kirke kl.11.00. V/praktikant Jonas Dahlberg og organist Magne Emberland.

1. april – Påskedag
Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl.11.00. Nattverd. Ev. dåp V/prost Gustav Danielsen og organist Magne Emberland. Offer til Snåsa menighet.

15. april - 3. søndag i påsketiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp V/vikarprest Steinar Mikkelsen og organist Magne Emberland.Menighetens årsmøte. Kirkekaffe

22. april - 4. søndag i påsketiden.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Vprost Gustav Danielsen og organist Magne Emberland.
Eldres kirkedag. Kirkekaffe.

1. mai - Off. høytidsdag.
Gudstjeneste på Sandmoen kl.12.00. Kaffe. V/prost Gustav Danielsen. Musikk v/ Magne Emberland.

6. mai - 6. søndag i påsketiden.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene i Snåsa kirke kl. 11.00. Ev. dåp. Nattverd. V/prost Gustav Danielsen og organist Magne Emberland.

10.  mai - Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd. V/prost Gustav Danielsenr og organist Magne Emberland.

17. mai – Grunnlovsdag.
Festgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 9.30. V/ prost Gustav Danielsen og organist Magne Emberland.

20. mai – Pinsedag
Konfirmasjonsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Ofring til menighetsarbeidet i Snåsa. V/prost Gustav Danielsen og organist Magne Emberland.

10. juni – 3. søndag i treenighetstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd.Dåp V/Arndis Hauksdottir og organist Magne Emberland.

17. juni – 4. søndag i treenighetstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp. Gullkonfirmantene medvirker. V/Tine Jøhnk og organist Magne Emberland.

24. juni – St.Hansdagen/Jonsok
Setergudstjeneste kl. 12.00. Salg av seterkost. Sted avklares senere. V/prost Gustav Danielsen. Musikk v/ Magne Emberland.

8. juli – 7. søndag i treenighetstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp.V/prost Gustav Danielsen og organist Magne Emberland.

29. juli – Olsok og 10. søndag i treenighetstiden.
Friluftsgudstjeneste på Megard kirkested kl. 12.00. Ev. dåp.V/Frida Sofie Øyen. Ofring til Megardsnemndas arbeid. Kirkekaffe v/Vestbygda Sanitet.
V/Frida Sofie Øyen. Musikk v/ Magne Emberland.

19. august – 13. søndag i treenighetstiden.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Presentasjon av neste års konfirmanter. Ev dåp. V/Tine Jøhnk og organist Magne Emberland. Kirkekaffe.

26. august – Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden.
Friluftsgudstjeneste på Hatlingseteren kl. 12.00. Nattverd. Kristuskrans-messe laget sammen med konfirmantene som har vært der på leir.V/ prost Gustav Danielsen. Kaffeservering v/konfirmantforeldre.

7. september – fredag kveld.
Pilgrimssvandring fra Buvollan til Megard. Bli med på en stemningsfull pilegrimsvandring. Start kl. 20.00 på Buvollan. Avsluttes med en kort kveldsmesse på Megard etterfulgt av mat og kaffe ved bålet. Nattverd. V/Snåsa kirkes gudstjenesteutvalg, Megardsnemnda.

16. september – 17. søndag i treenighetstiden.
Familiegudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Utdeling av "Barnas kirkebok" til 4-åringene. Ofring til Trosopplæringa i Snåsa. Kirkekaffe v/fireåringenes besteforeldre.

30. september - 19. søndag i treenighetstiden.
Sørsamisk gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp. Utdeling av Mijjen gærhkoegærja til alle 7-åringer.

7. oktober – 20. søndag i treenighetstiden.
Høsttakkefest i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp. Kirkekaffe og pynting v/Snåsa Bygdekvinnelag.

14. oktober – 21. søndag i treenighetstiden.
Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd.

21. oktober - 22. søndag i treenighetstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp. Ofring i forbindelse med TV-aksjonen 2018. Konfirmantene deltar.

3. november - Allehelgensaften - lørdag kveld.
Allehelgensmesse i Snåsa kirke kl. 19.00. Nattverd. Vi minnes og tenner lys for dem som døde siste året. Kirkekaffe v/diakoniutvalget.

11. november – 25. søndag i treenighetstiden.
Høymesse/Gospelmesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp.

25. november – Domssøndag/Kristi kongedag
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Ev. dåp.

30. november  – fredag kveld.
Lysmesse i Snåsa kirke kl. 19.30. V/sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland

9. desember – 2. søndag i advent.
Grendegudstjeneste på Bergkollen kl. 13.00. Kirkekaffe og grautsalg v/Snåsa UL.

23. desember – 4. søndag i advent
Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd.

24. desember – Julaften
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 16.30. Vi går rundt juletreet mens jula ringes inn.

25. desember – Juledag.
Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 12.00. Nattverd. Ev. dåp. Ofring til Kirkens Nødhjelp.