Gudstjenester 2017

Gudstjenester i Snåsa 2018

 

1. januar – Nyttårsdag og Jesu navnedag.
Nyttårsgudstjeneste i Snåsa kirke kl.12.00. Nattverd. Ev. dåp v/sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland. Ofring til menighetsarbeidet i Snåsa.

7. januar – Kristi åpenbaringssøndag
Vi synger ut jula i Snåsa kirke kl. 19.00. Sang og musikkaften som avsluttes med andakt. v/Snåsa kirkes musikkutvalg og Snåsa menighetsråd. Kaffeservering v/menighetsrådet

21. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden.
Gudstjeneste hos Kjellfrid og Sylfest Langleite på Hammer kl.11.00.
v/Sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland. Kaffeservering v/vertsfolket.

28. januar – Såmannssøndag
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp V/sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

6. februar – Samefolkets dag – tirsdag
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 19.00. V/sogneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

25. februar – 2. søndag i fastetiden
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Ev. dåp V/sogneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

4. mars - 3. søndag i fastetiden.
Filmgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 19.00. Nattverd. V/sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland. Kirkekaffe.

9. mars – Fredag kveld
Tårnagentgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 19.00. V/ sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland.

11. mars - 4. søndag i fastetiden.
Fjellgårdsgudstjeneste på Gjefsjøen kl. 12.00. V/sokneprest Ole Vinther. Kaffesalg.

18. mars – Maria Budskapsdag
Avskjedsgudstjeneste for Ole Vinther i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd.  V/sokneprest Ole Vinther og organist Magne Emberland. Kirkekaffe.

29. mars – Skjærtorsdag.
Kveldsmat i Soknestuggu kl. 19.00. Etter kveldsmaten går vi til kirka til skjærtorsdagsmesse. Nattverd. V/paktikant Jonas Dahlberg  og organist Magne Emberland.

30. mars – Langfredag
Langfredagsgudstjeneste i Snåsa kirke kl.11.00. V/praktikant Jonas Dahlberg og organist Magne Emberland.

1. april – Påskedag
Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl.11.00. Nattverd. Ev. dåp V/prost Gustav Danielsen og organist Magne Emberland. Offer til Snåsa menighet.

15. april - 3. søndag i påsketiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp V/vikarprest Steinar Mikkelsen og organist Magne Emberland.Menighetens årsmøte. Kirkekaffe

22. april - 4. søndag i påsketiden.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Vprost Gustav Danielsen og organist Magne Emberland.
Eldres kirkedag. Kirkekaffe.

1. mai - Off. høytidsdag.
Gudstjeneste på Sandmoen kl.12.00. Kaffe. V/prost Gustav Danielsen. Musikk v/ Magne Emberland.

6. mai - 6. søndag i påsketiden.
Samtalegudstjeneste med konfirmantene i Snåsa kirke kl. 11.00. Ev. dåp. Nattverd. V/prost Gustav Danielsen og organist Magne Emberland.

10.  mai - Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd. V/prost Gustav Danielsenr og organist Magne Emberland.

17. mai – Grunnlovsdag.
Festgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 9.30. V/ prost Gustav Danielsen og organist Magne Emberland.

20. mai – Pinsedag
Konfirmasjonsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Ofring til menighetsarbeidet i Snåsa. V/prost Gustav Danielsen og organist Magne Emberland.

10. juni – 3. søndag i treenighetstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd.Dåp V/Arndis Hauksdottir og organist Magne Emberland.

17. juni – 4. søndag i treenighetstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp. Gullkonfirmantene medvirker. V/Tine Jøhnk og organist Magne Emberland.

24. juni – St.Hansdagen/Jonsok
Setergudstjeneste kl. 12.00. Salg av seterkost. Sted avklares senere. V/prost Gustav Danielsen. Musikk v/ Magne Emberland.

8. juli – 7. søndag i treenighetstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp.V/prost Gustav Danielsen og organist Magne Emberland.

29. juli – Olsok og 10. søndag i treenighetstiden.
Friluftsgudstjeneste på Megard kirkested kl. 12.00.Dåp.V/Arndis hauksdottir. Ofring til Megardsnemndas arbeid. Kirkekaffe v/Vestbygda Sanitet.
Musikk v/ Magne Emberland.

19. august – 13. søndag i treenighetstiden.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Utdeling av "Barnas kirkebok" til 4-åringene. Ev dåp. V/Tine Jøhnk og organist Magne Emberland. Kirkekaffe v/ fireåringenes besteforeldre.

26. august – Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden.
Friluftsgudstjeneste på Hatlingseteren kl. 12.00. Nattverd. Kristuskrans-messe laget sammen med konfirmantene som har vært der på leir.V/ prost Gustav Danielsen. Kaffeservering v/konfirmantforeldre.

7. september – fredag kveld.
Pilgrimssvandring fra Buvollan til Megard. Bli med på en stemningsfull pilegrimsvandring. Start kl. 20.00 på Buvollan. Avsluttes med en kort kveldsmesse på Megard etterfulgt av mat og kaffe ved bålet. Nattverd. V/Snåsa kirkes gudstjenesteutvalg, Megardsnemnda.

9. september - 16. søndag i treenighetstiden.
Gudstjenester på Snåsa sjukeheim kl.16.00. v/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

23. september  - 18. søndag i treenighetstiden.
Samisk/norsk gudstjeneste i Snåsa kirke kl.11.00. Innsetting av ny sokneprest, og mwarkering av 50 årsjubileet for Åarjel saemien skuvle. v/ prost Gystac\v danielsen, sokneprest Jon Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

30. september - 19. søndag i treenighetstiden.
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp. Presentasjon av neste års konfirmanter. v/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

7. oktober – 20. søndag i treenighetstiden.
Høsttakkefest i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp. Utdeling av Mijjen gærkhoegærja til alle 7-åringer. v/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland. Kirkekaffe og pynting v/Snåsa Bygdekvinnelag.

21. oktober - 22. søndag i treenighetstiden.
Høymesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp. Ofring i forbindelse med TV-aksjonen 2018. Konfirmantene deltar. v/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

3. november - Allehelgensaften - lørdag kveld.
Allehelgensmesse i Snåsa kirke kl. 19.00. Nattverd. Vi minnes og tenner lys for dem som døde siste året. v/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland. Kirkekaffe v/diakoniutvalget.

11. november – 25. søndag i treenighetstiden.
Høymesse/Gospelmesse i Snåsa kirke kl. 11.00. Nattverd. Ev. dåp. v/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

25. november – Domssøndag/Kristi kongedag
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 11.00. Ev. dåp. v/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

30. november  – fredag kveld.
Lysmesse i Snåsa kirke kl. 19.30. v/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

9. desember – 2. søndag i advent.
Grendegudstjeneste på Bergkollen kl. 13.00. v/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland. Kirkekaffe og grautsalg v/Snåsa UL.

23. desember – 4. søndag i advent
Gudstjeneste på Snåsa sjukeheim kl. 16.00. Nattverd. v/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

24. desember – Julaften
Gudstjeneste i Snåsa kirke kl. 16.30. Vi går rundt juletreet mens jula ringes inn. v/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.

25. desember – Juledag.
Høytidsgudstjeneste i Snåsa kirke kl. 12.00. Nattverd. Ev. dåp. Ofring til Kirkens Nødhjelp. v/ sokneprest John Gunnar Krogstad og organist Magne Emberland.