Livets gang

Velkommen til dåp i Snåsa kirke!

   Les mer...

Konfirmant i Snåsa menighet

   Les mer...

Skal du gifte deg

   Les mer...

Gravferd

   Les mer...

Innmelding i Den norske kirke

Innmelding i Den norske kirke skjer til ditt lokale menighetskontor ved personli...   Les mer...

Gebyrer for utenbygdsboende

Gebyrer for utenbygdsboende justeres opp med 3,6 % fra 2016 til 2017.    Les mer...